sowie

Informacje

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
POLECAMY
2012-05-02 09:02

 Można się rozpisywać nad plusami wypoczynku nad morzem i w górach. Każde z nich ma swoich wielbicieli. Wczasy nad morzem są bardziej leniwe niż w górach, dlatego zastanówmy się co musimy ze sobą zabrać, gdy udajemy się na wypoczynek w góry. Pierwsze miejsce należy do plecaka. Nikt nie wyobraża sobie chodzenia po kamienistych i stromych szlakach z walizką. Wyglądałoby, to dość komicznie. Nie musimy się, więc dziwić, że wszyscy wybierają plecak. Dopiąć do niego można śpiwór, który jest równie niezbędny, jeśli planujemy spanie w namiocie. 

czytaj więcej... (kliknij)

2012-05-02 09:01

 Wakacje w górach wbrew pozorom nie są przeznaczone tylko dla osób lubiących spędzać czas aktywnie, jest wiele różnych atrakcji które sprostają oczekiwaniom każdego turysty. Wybierając się w góry warto zobaczyć widoki, które rozpościerają się z górskich szczytów. Jako drogę na szczyt można wybrać szlak turystyczny lub kolejkę górską. Na górze bardzo często znajdują się restauracje i karczmy dzięki czemu można w spokoju w miłym górskim klimacie zjeść smaczny regionalny obiad. 

czytaj więcej... (kliknij)

2012-02-14 14:57


Zlewiska
Rzeki Sudetów są małe i należą do zlewisk trzech mórz. Są to: zlewisko Morza Bałtyckiego - dorzecze Odry, Północnego - dorzecze Łaby i Czarnego - dorzecze Dunaju. W związku z tym przez Sudety biegnie europejski dział wód, a w Masywie Śnieżnika - na Trójmorskim Wierchu znajduje się miejsce zbiegu trzech zlewisk.
Główne rzeki
Najważniejsze rzeki wypływające z Sudetów: Łaba, Odra i Morawa. Sudeckimi dopływami Łaby są Izera, Úpa, Metuje, Orlica. Dopływami Odry - Opava z Opavicą, Osobłoga, Nysa Kłodzka ze Ścinawką, Białą Lądecką, dwoma Bystrzycami i Białą Głuchołaską, Bystrzyca, Kaczawa z Nysą Szaloną, Bóbr z Kwisą, Kamienną i Łomnicą, Nysa Łużycka. Dopływy Morawy, to Moravská Sázava, Mírovka, Třebůvka, Valová, Haná, Dyje, Krupá, Branná,
Desná, Oskava.


Wodospady
W miejscach stykania się skał o różnej odporności powstały wodospady. Do najbardziej znanych należą: Wodospad Kamieńczyka, Wodospad Szklarki, Wodospad Podgórnej i Wodospad Łomniczki w Karkonoszach, Wodospad Wilczki w Masywie Śnieżnika, a po stronie czeskiej wodospady Łaby, Panczavy, Mumlavski vodopad w Karkonoszach, Nyznerovske vodopady w Górach Złotych, wodospady Bile Opavy i Białej w Hrubým Jeseniku.

czytaj więcej... (kliknij)

2012-02-14 14:56

 Surowce mineralne
Liczne surowce mineralne: węgiel kamienny, antracyt i węgiel brunatny, surowce skalne: (granity, granodioryty, sjenity, gabra, diabazy, bazalty, porfiry, melafiry, marmury, marmury dolomityczne, wapienie, piaskowce, gnejsy, łupki łyszczykowe, amfibolity, zieleńce, kruszywa naturalne), baryt, fluoryt, rudy metali, uran, kamienie półszlachetne itp.


Rzeźba terenu
Uwarunkowana zróżnicowaną budową i długą przeszłością geologiczną oraz zmiennymi warunkami klimatycznymi w czasie geologicznym. Występują różne typy krajobrazów i form terenu. Większość pasm sudeckich ma rozciągłość północny zachód - południowy wschód. Doliny rzeczne o zmiennym przebiegu, miejscami szerokie, o płaskim dnie, w innych miejscach wąskie, o stromych zboczach, przełomowe.


Gleby
W Sudetach przeważają gleby górskie, brunatne i bielice. Na Przedgórzu – czarnoziemy, brunatne i płowe. W Sudetach występują głównie gleby brunatnoziemne w dość znacznym stopniu wzdłuż granicy polsko-czeskiej występują gleby inicjalne i słabo wykształcone oraz gleby napływowe, czyli mady rzeczne wzdłuż:
Nysy Łużyckiej, Nysy Kłodzkiej, Odry, Kwisy, Kaczawy oraz Bobru. Na znacznym obszarze w kotlinach Sudetów występują również lessy i utwory lessopodobne.

2012-02-14 14:55

 Sudety są odrębną grupą górską od występujących w Polsce Karpat. Zajmują obszar od Bramy Morawskiej do Doliny Łaby, należąc zarazem do większej jednostki klasyfikacyjnej jaką jest Masyw Czeski. Więcej na ten temat znaleźć można w opisie Sudetów. Sudety składają się z kilkunastu odrębnych pasm, różniącym się pod względem krajobrazowym jak i geologicznym. Budowa tych starych gór jest bardzo ciekawa zwłaszcza ze względu na różnorodność formy, rzeźby, jak i długość swojego istnienia. Sudety dzielimy obecnie na Wschodnie, Środkowe i Zachodnie i ten ogólny podział będzie dość często używany w tym opisie. W opisach wyróżnia się podziały na ery, a wyróżnia się 4 ery - obecną - kenozoik, poprzednią - mezozoik, oraz paleozoik i prekambr. Ery te trwały po wiele milionów lat.

czytaj więcej... (kliknij)

2012-01-14 15:05

 

Występuje typowa piętrowość roślinna. Stosunkowo często występują torfowiska (Góry Izerskie, Karkonosze, Góry Stołowe, Góry Orlickie, Góry Bystrzyckie, Jesioniki). Obecnie są tu przeważnie sztuczne zbiorowiska roślinne. Duże powierzchnie zajmują lasy świerkowe. W wielu miejscach zachowały się reliktowe dolnoreglowe lasy bukowe.

2012-01-14 15:05

 Niejeden tom ciekawych opracowań zajęłaby historia turystyki na terenie Sudetów. Ten teren przechodził z rąk do rąk przez wieki. Jest on świadkiem powstania hutnictwa, kopalnictwa i przemysłu cięzkiego, wojen, ale także powstawania słynnych uzdrowisk i kurortów. Mało wiadomo o prehistorii tych terenów. Była ona przedmiotemideologicznych poszukiwań pragermańskości i prasłowiańskości. Kiedyś eksploracja Sudetów nie była związana z turystyką. Pierwsze wyjścia w Sudety to marsze wojsk Bolesława Chrobrego. Od średniowiecza po koniec XVIII w. Sudety były stopniowo poznawane, odkrywano źródła mineralne oraz złoża metali. Rozwijało się także hutnictwo, drobny przemysł (tkactwo). Stopniowo poznawano góry, z których paradoksalnie najszybciej i najlepiej odkryto najwyższe Karkonosze. Okres ten to tez spore zniszczenia lasów (zwłaszcza karkonoskich) które bezlitośnie wycinano dla potrzeb rodzącego się przemysłu. Okres powojenny to przede wszystkim całkowity zakaz lub poważne utrudnienia w poruszaniu się w pasie przygranicznym z Czechosłowacją. Całkowita praktycznie wymiana ludności oraz zacofany przemysł odbiły się na kondycji tutejszych społeczności.

czytaj więcej... (kliknij)

2012-01-14 15:05

 W Sudetach znajdują się dwa parki narodowe oraz osiem parków krajobrazowych. Karkonoski Park Narodowy został utworzony 16 stycznia 1959 roku. Położony jest w Sudetach Zachodnich i obejmuje szczytowe partie Karkonoszy wraz ze Śnieżką. Jego granica przebiega od Torfowiska pod Kamiennikiem i wąwozu Kamieńczyka do przełęczy Okraj. Wzdłuż granicy sąsiaduje z czeskim parkiem narodowym. W Parku występuje ponad tysiąc gatunków roślin oraz wiele gatunków zwierząt leśnych. Na początku XX wieku sprowadzono do parku muflony z Korsyki. Ponadto żyje tu 90 gatunków ptaków, między innymi włochatka, sóweczka, cietrzew, głuszec, drozd obrożny, płochacz halny; 40 gatunków ssaków oraz 16 gatunków nietoperzy. Duże zróżnicowanie gatunkowe jest związane z występowaniem pięter roślinnych o odmiennym klimacie. Karkonoski Park Krajobrazowy charakteryzuje się roślinnością o układzie piętrowym. W pasie dolnym i górnym występują świerki i buki oraz w mniejszej ilości: modrzewie, jawory, lipy, jarzębiny, jodły. Znajdują się tu gatunki z różnych regionów geograficznych i rośliny, których nie można spotkać w żadnym innym miejscu na świecie. .

czytaj więcej... (kliknij)

ARCHIWUM