sowie

Ciekawostki, informacje i opisy atrakcji turystycznych w Sudetach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
POLECAMY
Historia Kopalni Złota w Złotym Stoku
2012-01-14 15:05

 Najstarsze prace wydobywcze rozpoczęto ponad 2000 lat p.n.e. w okolicach Złotego Stoku. Od tego czasu wydrążono ponad 300 km sztolni, szybów i chodników. Pierwszy zapis o rozpoczęciu surowca pochodzą w ok. 1273 r.
Pierwsza połowa XV w. nie była zbyt pomyślna dla Złotego Stoku. Przez to miasto przetoczyły się wojny husarskie, niosąc ze sobą liczne zniszczenia i pożary. Miasto zostało zniszczone i rozgrabione. Dopiero w drugiej połowie XV w. miasto ustabilizowało swoje sfery finansowe i mogło zacząć odbudowę. W XV w. miastu nadano herb, sztandar oraz utworzono Urząd górniczy. Największy rozkwit górnica złota przypadł z Złotym Stoku na początek XVI wieku.W 1507 r. zaczęto bić złote dukaty. Przyniosło to wzrost rangi miasta i wzmocnienie finansowe. W tym samym roku europejskie spółki górniczo- hutnicze zaczęły tutaj swoja inwestycję.


 Dzięki czemu aż 8 % złota europejskiego było zasilane przez ten region. Za intensywnym rozwojem wydobycia nie szedł jednak równie intensywny postęp techniczny, a rabunkowa gospodarka i maksymalne nastawienie na zyski doprowadziły do wielu tragicznych katastrof górniczych. Jedną z największych było zawalenie się głównego szybu w sztolni "Złoty Osioł", głębokiego na 72 m. Zginęło wtedy 59 górników. Zawał nigdy nie został usunięty i nigdy też nie odnaleziono szczątków ofiar. Tragedia "Złotego Osła" była początkiem złej passy, która doprowadziła do wycofania się spółki Fuggerów z dalszych inwestycji w Złotym Stoku.Przełom przyniosło dopiero osiedlenie się w Złotym Stoku Hansa Schärffenberga - aptekarza i alchemika. Po wielu eksperymentach udało mu się opracować proces odzyskiwania arszeniku z rud arsenowych. Złoty Stok na ponad 100 lat stał się głównym światowym dostawcą arszeniku. Krótko-wzroczna polityka potomków Schärffenberga doprowadziła jednak do wyczerpania się zapasów rudy i upadku kopalni oraz huty.Górnictwo złota reaktywowano dopiero po wojnach prusko-austryjackich. W 1848 r. opracowana została tańsza metoda produkcji złota, polegająca na chlorowaniu wyprażonej rudy i wyługowy¬waniu czystego metalu ze związków chlorkowych. Metodę tę zastosował w Złotym Stoku Wilhelm Güttler, który po przerobieniu całego surowca, w 1883 r. wykupił wszystkie tereny górnicze. Własność tę utrzymywali jego spadkobiercy aż do 1945 r. Właśnie dzięki ich staraniom, w 1900 r. wybudowano linię kolejową, łączącą Złoty Stok z Kamieńcem Ząbkowickim, co niewątpliwie przyczyniło się do znacz¬nego rozwoju przemysłowego miasta. Jego spadkobiercy utrzymywali tę własność aż do 1945 r. Za ich rządów wprowadzono wiele nowinek technicznych, a wśród nich kolejkę elektryczną, transportującą urobek udostępnioną dziś do zwiedzania sztolnią "Gertruda".Kopania złota w Złotym Stoku czeka jeszcze na swoich odkrywców. Eksploratorzy mogą się natknąć na wiele pozostałości minionych wieków, począwszy od szczątków pracujących tu niegdyś górników, którzy nigdy nie zostali wydobyci po katastrofach górniczych, czy w końcu na tajemnice III Rzeszy skrzętnie skrywane przed oczami ciekawskich przez zawaliska skalne...Wróć
dodaj komentarz | Komentarze: