sowie

Ciekawostki, informacje i opisy atrakcji turystycznych w Sudetach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
POLECAMY
HISTORIA TWIERDZY SREBRNOGÓRSKIEJ
2012-02-14 15:07

 1765-77 r. - Budowa twierdzy.
1775 r. - Przybył do miasta batalion piechoty pod dowództwem Franza Ludwiga de Rosiere pierwszego komendanta twierdzy.
1778 r. - Stan pogotowia wojennego podczas wojny o sukcesję bawarską. Wizyta króla Fryderyka Wielkiego.
1790 r. - Kolejny stan pogotowia wojennego.
1806-07 r. - Wojny napoleońskie. Inspektor forteczny gen. Von Lindner nakazał komendantowi von Schwerinowi rezygnację z obrony miasta i twierdzy.
20 II 07 r. - Gen Dominik Vandamme wzywa garnizon srebrnogórski
do poddania się. Pruski generał Friedrich Wilhelm Von Gotzen nakazał przygotowania do obrony twierdzy. Przybyły rotmistrz von Biberstein otrzymał pieniądze na odbudowę wcześniejszych zniszczeń.
4 VI 07 r. - Potyczka pod Czerwieńczycami. Do niewoli wzięto 7 oficerów i 200 żołnierzy francuskich.
16 VI 07 r. - Kapitulacja twierdzy w Nysie. Rotmistrz von Biberstein
z wojskiem został odwołany do obrony twierdzy w Kłodzku.
25 VI 07 r. - Kapitulacja twierdzy w Kłodzku.
28 VI 1807 r. - Główny szturm wojsk napoleońskich na Twierdzę Srebrnogórską. Bohaterska obrona nielicznego oddziału.
Pokój w Tylży zmusił Francuzów do odstąpienia od oblężenia.
Dzięki temu twierdza ma opinię NIEZDOBYTEJ.
19 I 1813 r. - Garnizon postawiono w stan gotowości bojowej. Rozpoczęto prace przy odbudowie zniszczeń powojennych.
1 X 1838 r. - Rozwiązanie garnizonu srebrnogórskiego.
Co pół roku zmieniał się oddział wartowniczy.
10 XI 1850 r. - Stan gotowości bojowej.
1 I 1860 r. - Rozkaz o likwidacji twierdzy z wyjątkiem Donjonu. Interwencja mieszkańców u regenta księcia Wilhelma przeciwko dewastacji warowni.
6 V 1860 r. - Do miejscowości wkroczyli żołnierze batalionu fizylierów 51. pułku piechoty.
1866 r. - Wojna prusko-austriacka. Ostatni raz powołano twierdzę w stan pogotowia.
1 X 1867 r. - Uroczysty wymarsz wojsk ze Srebrnej Góry.
...


 28 XI 1867 r. - Zamknięcie dziejów twierdzy jako obiektu militarnego.
1869-79 r. -Twierdzę wykorzystywano jako poligon saperski dla testowania najnowszych dział i moździerzy pruskich oraz nowego środka wybuchowego bawełny strzelniczej.
1881 r. - Kupiec Eugen Juttner z mieszkańcami rozpoczął działania mające na celu wykorzystanie walorów turystycznych miejscowości.
1884 r. - Powstanie Towarzystwa Srebrnogórskiego
1885 r. - Na Donżonie powstała Restauracja mogąca pomieścić nawet 300 gości.
1881-1914 r. - Twierdza stanowi główną atrakcję turystyczną miasta.
9 XI 1913 r. - Otwarcie na Forcie Ostróg Schroniska Młodzieżowego.
1926-28 r. - Remont Fortu Wysoka Skała który zostaje przekształcony
w ośrodek sportowy dla szkoły policyjnej w Ząbkowicach Śl.
1930 r. - Odnowiony Fort Rogowy stał się ośrodkiem wypoczynkowym dla policji wrocławskiej.
1931 r. - W pomieszczeniach Donżonu utworzono Muzeum Starej Broni.
15 XII 1939 r. - Otwarcie Oflagu VII "b", obozu jenieckiego dla polskich oficerów.
1965 r. - Akcja harcerska "Srebrna Góra". Dzięki pomocy Harcerzy i młodzieży górniczej udał się wyremontować i zagospodarować forty: Donjon, Ostróg i Wysoka Skała.
1973 r. - W obrębie Twierdzy uruchomiono Muzeum Broni Ciężkiej.
13 IV 1961 r. - Twierdza Srebrnogórska zostaje wpisana do rejestru zabytków pod nr rejestracyjnym 861.
20 VI 2002 r. - W ramach ochrony dziedzictwa kulturowego teren Twierdzy Srebrnogórskiej oraz pozostałości po nieczynnej kolei zębatej zostały włączone do pierwszego utworzonego w Polsce
Fortecznego Parku Kulturowego.
14 IV 2004 r. - Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej twierdza zyskała status pomnika historii.Wróć
dodaj komentarz | Komentarze: