sowie

Ciekawostki, informacje i opisy atrakcji turystycznych w Sudetach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
POLECAMY
Jak powstawały Sudety
2012-02-14 14:55

 Sudety są odrębną grupą górską od występujących w Polsce Karpat. Zajmują obszar od Bramy Morawskiej do Doliny Łaby, należąc zarazem do większej jednostki klasyfikacyjnej jaką jest Masyw Czeski. Więcej na ten temat znaleźć można w opisie Sudetów. Sudety składają się z kilkunastu odrębnych pasm, różniącym się pod względem krajobrazowym jak i geologicznym. Budowa tych starych gór jest bardzo ciekawa zwłaszcza ze względu na różnorodność formy, rzeźby, jak i długość swojego istnienia. Sudety dzielimy obecnie na Wschodnie, Środkowe i Zachodnie i ten ogólny podział będzie dość często używany w tym opisie. W opisach wyróżnia się podziały na ery, a wyróżnia się 4 ery - obecną - kenozoik, poprzednią - mezozoik, oraz paleozoik i prekambr. Ery te trwały po wiele milionów lat.


 Podczas tych okresów wystąpiły na tym terenie róże ruchy górotwórcze. Najmłodszym ruchem górotwórczym jest orogeneza alpejska, potem kimeryjska, hercyńska, kaledońska i najstarsza - assyntyjska. Oczywiście każda orogeneza była rozłożonym na przestrzeni długiego czasu cyklem fałdowań oraz aktywności wulkanicznej na danym terenie. Po fałdowaniu alpejskim przyszły lodowce, które kompletnie zniszczyły dotychczasowe efekty budowy rzeźby gór. Były w tedy w okresie tysiąca lat od powstania. Przy ruchach górotwórczych powstają dwa różne rodzaje gór - fałdowe i zrębowe. Fałdowe teren uległ pofałdowaniu przy zachowaniu nieprzerwanych poszczególnych warstw skalnych. Natomiast góry zrębowe powstały wskutek wyniesienia gór ponad otoczenie w postaci wyraźnego uskoku tektonicznego. Na granicy zrębu warstwy skalne zostały przerwane. Podczas długiej wieloletniej historii i podczas procesów i podczas procesów wulkanicznych wiele skał uległo daleko idącym procesom przeobrażeniowym. Mówimy o takich skałach, że są metamorficzne - czyli przeobrażeniowe (np. łupki, gnejsy). O skałach powstałych z zastygłej lawy mówimy natomiast - magmowe (np. bazalt). Zaś skały nieprzeobrażone często nazywane są głębinowymi. Historia Sudetów zaczyna się już w erze prekambryjskiej - parę miliardów lat temu, kiedy powstawały w epoce archaicznej gnejsy obecnych Gór Sowich. W następnym okresie tej samej ery powstały takie skały jak granity rumburskie (Góry Łużyckie), gnejsy Gór Izerskich i Karkonoszy, łupki krystaliczne Karkonoszy, czy też łupki radzimowickie Gór Kaczawskich. Teren obecnych Sudetów, jak i całej planety w tamtejszych czasach, wyglądał zupełnie inaczej i jeszcze wielokrotnie ulegał kompletnym zmianom. Czasem były tu olbrzymie góry, a czasami teren był nawet dnem morskim. Ważne natomiast jest to, że wtedy powstały najstarsze skały Sudetów. Na początku następnej ery Sudety były dnem morski. Spowodowane to było przez lodowce, które całkowicie zniszczyły wcześniejsze piętrzenie się tych gór. Wtedy właśnie nastąpiło osadzenie się skał osadowych, wapieni i skamieniałości. Następnie morze się wycofało i podczas następnej orogenezy powstały olbrzymie góry, a skały które powstały wcześniej uległy przez to zniszczeniom lub przekształceniom w wapienie , granity. Powstały następne partie łupków metamorficznych. Następnie przez wiele milionów lat doszło do niszczenia będącego już lądu. Miedzy obecnymi Górami Sowimi a masywem powstaje zapasko. Podczas ostatniego piętrzenia się gór powstaje ostatni i widoczny do dzisiaj masyw „Śnieżka”.Wróć
dodaj komentarz | Komentarze: