sowie

Ciekawostki, informacje i opisy atrakcji turystycznych w Sudetach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
POLECAMY
Parki narodowe i krajobrazowe w Sudetach
2012-01-14 15:05

 W Sudetach znajdują się dwa parki narodowe oraz osiem parków krajobrazowych. Karkonoski Park Narodowy został utworzony 16 stycznia 1959 roku. Położony jest w Sudetach Zachodnich i obejmuje szczytowe partie Karkonoszy wraz ze Śnieżką. Jego granica przebiega od Torfowiska pod Kamiennikiem i wąwozu Kamieńczyka do przełęczy Okraj. Wzdłuż granicy sąsiaduje z czeskim parkiem narodowym. W Parku występuje ponad tysiąc gatunków roślin oraz wiele gatunków zwierząt leśnych. Na początku XX wieku sprowadzono do parku muflony z Korsyki. Ponadto żyje tu 90 gatunków ptaków, między innymi włochatka, sóweczka, cietrzew, głuszec, drozd obrożny, płochacz halny; 40 gatunków ssaków oraz 16 gatunków nietoperzy. Duże zróżnicowanie gatunkowe jest związane z występowaniem pięter roślinnych o odmiennym klimacie. Karkonoski Park Krajobrazowy charakteryzuje się roślinnością o układzie piętrowym. W pasie dolnym i górnym występują świerki i buki oraz w mniejszej ilości: modrzewie, jawory, lipy, jarzębiny, jodły. Znajdują się tu gatunki z różnych regionów geograficznych i rośliny, których nie można spotkać w żadnym innym miejscu na świecie. .


 Wiele z nich zostało wpisanych do „Polskiej Czerwonej Księgi Roślin” i wymagają podjęcia odpowiednich działań ochronnych. Ponadto park charakteryzuje bogata i urozmaicona rzeźba terenu. Najbardziej znanymi skałkami są Pielgrzymy, Trzy Świnki, Końskie Łby, Kukułcze Skały. Drugim parkiem narodowym jest Park Narodowy Gór Stołowych utworzony w 1993 roku. Park leży przy granicy polsko-czeskiej, na południowym zachodzie ziemi kłodzkiej. charakterystycznymi elementami parku są rozległe płaszczyzny zrównań i wznoszące się nad nimi, urwistymi ścianami, płaskie stoliwa skalnych bastionów. Występują tu formy skalne w postaci grzybów, maczug, wież lub kolumn. Największymi są Skalne Grzyby, Szczeliniec Wielki, Mnich, Pasterka Górska, Skały Puchacza, Skłon Batorowa, Skłon Radkowa. Fauna jest mało zróżnicowana. Można spotkać jelenie, dziki, sarny, kuny i łasice. Ptakami występującymi w parku są: cietrzew, orzechówka, gil, pliszka, puchacz, krogulec . W 2002 roku otworzono pierwsze w Polsce Muzeum Żaby, którego kolekcja zawiera ponad 3000 eksponatów pochodzących z blisko 20 krajów świata i 6 kontynentów. Zadaniem eksponatów jest przybliżenie idei ochrony płazów. W Sudetach Środkowych położony jest park krajobrazowy Gór Sowich. Rozciąga się od Przełęczy Woliborskiej na południowym wschodzie, aż po okoliceJedliny-Zdroju na północnym zachodzie obejmując najwyższe wzniesienia: Wielką Sowę, Kalenicę i Słoneczną. Składa się z dwóch części: główna część obejmuje centralną część Gór Sowich, a druga obejmuje Masyw Włodarza. Przeważają lasy świerkowe, bukowe i mieszane. Z rzadkich ssaków występują tu muflon, kuna leśna czy też jeleń. W Książańskim Parku Krajobrazowym znajduje się 17 pomników przyrody i 3 zabytkowe aleje drzew. Można tu spotkać wiele rodzajów drzew oraz zwierząt. W parku znajduje się rezerwat przyrody Jeziorko Daisy utworzony w 1998 roku. Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich położony jest w Sudetach Środkowych, na południe od Wałbrzycha. Obejmuje środkową część Gór Kamiennych, zachodnią część Gór Suchych oraz wschodni fragment Gór Wałbrzyskich i Rybnicki Grzbiet. Od południa graniczy z czeskim parkiem krajobrazowym. Jego obszar należy do zlewni Morza Bałtyckiego. Ważniejszymi potokami są: Rybna, Sokołowiec, Złota Woda i Grzędzki PotokWróć
dodaj komentarz | Komentarze: